Koşullar ve Şartlar

 1. Taraflar

bu sözleşmenin tarafları; 
Alıcı: Mal ve hizmeti alan üye
Satıcı: Mal ve hizmeti satan üye
Aracı: Psdtema.com, alıcı ile satıcı arasında komisyoncu görevi yapmaktadır. 

 1. Tanımlar
 • İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü mal ve hizmet uygulamaları, işaret, bilgi, dosya, resim, v.b. görsel, yazısal ve işitsel imgeleri; 
 • Site: Psdtema.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; 
 • Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e Psdtema tarafından sunulan hizmetleri; 
 • Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri; 
 • Alıcı Üye(ler): Site’ye Psdtema tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Psdtema tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan mal ve hizmetler’den Psdtema Üyelik Sözleşmesi, Psdtema Kullanım Koşulları ve Psdtema Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, satıcıları da kapsar); 
 • Satıcı Üye(ler): Site üzerinde satışa sunalan mal ve hizmetin 
 •  Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: "Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış ve devir akdinin ödeme koşullarına uygun olarak ifade edilmesini sağlamak amacıyla "PSDTEMA" tarafından sağlanan aracılık hizmetidir. 
 • Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi'nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını ifade etmektedir.
   
 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  İşbu sözleşmenin konusu, satıcı ile alıcı arasındaki sınai hak, ürün veya hizmetin üzerindeki hakların devri ile bu tasarımların satış ve devri ile ödeme koşulları ve site kullanım koşullarını kapsar.

   
 2. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları
 1. Kullanıcılar üye olmak istemeleri halinde site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir. 
 2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan psdtema sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur. 
 3. Psdtema, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle psdtema’dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.
   
 1. Hak ve Yükümlülükler 

1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri 

2. Üye, site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

3. Psdetema, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletilebilecektir. 

4. Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3.kişiler veya psdtema’nın zararlarından) sorumludur. 

5. Üyeler site üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, tasarım, logo, eser, çizim, proje, grafik, işaret ses, görüntü, alan adı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerin yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

6. Psdtema, üyeler tarafından psdtema’ya iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

7. Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir
.
8. Site içerisinde yer alan içerikten dolayı psdtema’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Psdtema Hizmet Bedeli

Site üzerinde satışa sunulan mal ve hizmetlerin satışından %5 komisyon kesilir.

 1. Psdtama Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda psdtema’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Osmaniye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.